Akademická spolupráce

Institut Des Materiaux Jean Rouxel

Nantes, Francie

Spolupráce se skupinou Plasma et couches minces (Plasma and thin films) na IMN pod vedením prof. P.Y. Tessiera probíhá od roku 2008. Je zaměřena hlavně na depozice a analýzy nanokompozitních nc-TiC/a-C:H povlaků. Ve skupině prof. Tessiera bylo v rámci programu Erasmus několik studentů a vzájemnou spolupráci dokazuje i několik článků. Hlavní expertízou v IMN je rentgenová fotoelektronová spektroskopie a elektronová mikroskopie.

University of Liverpool

Liverpool, Spojené království

Spolupráce s Depatment of Electrical Engineering and Electronics na Univerzitě v Liverpool probíhá od roku 2014 prostřednictvím profesora Jamese Bradleyho. V rámci společného výzkumu se zaměřujeme na časově rozlišenou diagnostiku magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu pomocí páskových sond, které prof. James Bradley vymyslel.

Université Paris-Sud

Paříž, Francie

Spolupráce s LPGP (LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES GAZ ET DES PLASMAS) na Univerzitě Paris Sud pod vedením prof. Tiberia Minei probíhá od roku 2005. Na stáži na LPGP se v nejen v rámci programu Erasmus vystřídalo několik studentů. Vzájemnou spolupráci dokazuje množství společných článků, které se věnují především studiu základních procesů v magnetronovém naprašování. LPGP se věnuje jak přípravě a následujicí chrakterizaci tenkých vrstev, tak i modelováním plazmatu.

University of Groningen

Groningen, Nizozemsko

Spolupráce s Advanced Production Engineering group na Rijksuniversiteit Groningen pod vedením prof Yutaa Peie čile probíhá od roku 2014. Na stáži na RuG bylo v rámci programu Erasmus několik studentů. Profesor Pei je také hostujícím profesorem na MU, kde má pravidelné přednášky. Spolupráci dokumentují společné články. Hlavním zaměřením APE je měření tribologických vlastností povlaků. Elektronové mikroskopie a měření mechanických vlastností materiálů včetně jejich in-situ měření v elektronovém mikroskopu.

Université de Mons

Mons, Belgium

Spolupráce s ChiPS (Chimie des Interactions plasma surface) na Univerzitě v Mons, Belgii probíhá od roku 2016 prostřednictvím dr. Nikolaye Brituna. V rámci společného výzkumu se zaměřujeme na časově rozlišenou diagnostiku magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu pomocí laserově indukované fluorescence, absorpční i optické spektroskopie.

Centre for Energy Research

Budapešť, Maďarsko

Spolupráce s Thin Film Physics Department na MTA pod vedením dr. Katalin Balázsi se rozvíjí od roku 2014 a zaměřuje se na strukturální analýzy povlaků. Hlavní expertízou MTA je transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením.

RWTH Aachen University

Cáchy, Německo

Spolupráce s Materials Chemistry (MCh) na RWTH Aachen University pod vedením prof. Jochena M. Schneidera probíhá od roku 2020. Na stáži na MCh se vystřídali nejen studenti, ale i zaměstnanci. Taktéž, několik našich současných zaměstnanců předtím působilo na MCh. Vzájemnou spolupráci dokumentují společné publikace, které se věnují syntéze, analýze a predikci vlastností tenkých povlaků. MCh se věnuje přípravě a charakterizaci tenkých vrstev predikovaných pomocí kvantově-mechanických výpočtů.

Montanuniversität Leoben

Leoben, Rakousko

Spolupráce s Computational Materials Science Group na Montanuniversität Leoben pod vedením prof. Davida Holce probíhá od roku 2019. V rámci spolupráce se věnujeme predikcím vlastností deponovaných vrstev a získávaní poznatků přesahující experimentální možnosti pomocí teoretických výpočtů, jako dokumentují i naše společné publikace. To je v souladu s cílem skupiny okolo prof. Holce – doplňovat experimentální úsilí v moderní materiálové vědě.

TU Wien

Vídeň, Rakousko

Spolupráce s Christian Doppler Laboratory for Surface Engineering na TU Wien pod vedením dr. Helmuta Riedla probíhá od roku 2023. Je zaměřena hlavně na mikromechanickou analýzu deponovaných povlaků. Laboratoř se zaměřuje na zkoumání nových materiálů a funkčních návrhů pro zlepšení účinnosti aplikací s cílem zvýšit jejich udržitelnost. Taktéž od roku 2019 spolupracujeme s Research Group for Thin Film Materials Science na TU Wien pod vedením prof. Paula Heinza Mayrhofera. Věnujeme se hlavně predikci vlastností tenkých povlaků a teoretickému popsání jevů přesahující možnosti přístrojové analýzy, jako je dokumentováno v našich společných publikacích.

Linköping University

Linköping, Švédsko

Spolupráce s Plasma and Coatings Physics (PLASM) na Linköping University pod vedením prof. Ulfa Helmerssona probíha od roku 2021. Vzájemnou spolupráci dokazují společné články, které se věnují diagnostice bipolárního magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu.

Průmyslová spolupráce

SHM Šumperk s. r. o.

Šumperk, Česká republika

S českou firmou SHM, s.r.o. jsme navázali širokou spolupráci sahající od diagnostiky depozičního procesu, přes vývoj nových povlaků a depozičních procesů až po chemickou a mikrostrukturální analýzu povlaků. Dlouholetou úspěšnou spolupráci ilustrují společné běžící projekty TAČR a MPO TRIO.

PLATIT AG

Selzach, Švýcarsko a Šumperk, Česká republika

Se švýcarskou firmou PLATIT AG spolupracujeme na vývoji a analýze tvrdých otěruvzdorných povlaků připravovaných metodou magnetronového naprašování s aplikacemi v průmyslu. Naším hlavním úkolem je určení chemického složení a krystalické struktury povlaků, které umožňují optimalizaci stávajících a vývoj nových povlaků.

Tescan

Brno, Česká republika

S firmou Tescan spolupracujeme na vývoji metody na zjištění lomové houževnatosti materiálů i ve formě tenkých povlaků. Tato metoda je založena na přípravě přesných mikropilířků a mikroramének ze zkoumaného materiálu pomocí iontového svazku a jejich postupným zatěžováním a sledování jejich lomu. Toto nám umožňuje zjištění vlastností zkoumaného materiálu bez jeho ovlivnění substrátem.

HVM Plasma spol. s r. o.

Praha, Česká republika

S českou firmou HVM Plasma spol. s r. o. jsme navázali spolupráci na vývoji a analýze povlaků s aplikacemi v senzorice či dekoračním odvětví. Úspěšnou spolupráci ilustrují projekty TAČR.