Akademická spolupráce

Institut Des Materiaux Jean Rouxel

Nantes, Francie

Spolupráce se skupinou Plasma et couches minces (Plasma and thin films) na IMN pod vedením prof. P.Y. Tessiera probíhá od roku 2008. Je zaměřena hlavně na depozice a analýzy nanokompozitních nc-TiC/a-C:H povlaků. Ve skupině prof. Tessiera bylo v rámci programu Erasmus několik studentů a vzájemnou spolupráci dokazuje i několik článků. Hlavní expertízou v IMN je rentgenová fotoelektronová spektroskopie a elektronová mikroskopie.

University of Liverpool

Liverpool, Spojené království

Spolupráce s Depatment of Electrical Engineering and Electronics na Univerzitě v Liverpool probíhá od roku 2014 prostřednictvím profesora Jamese Bradleyho. V rámci společného výzkumu se zaměřujeme na časově rozlišenou diagnostiku magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu pomocí páskových sond, které prof. James Bradley vymyslel.

Université Paris-Sud

Paříž, Francie

Spolupráce s LPGP (LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES GAZ ET DES PLASMAS) na Univerzitě Paris Sud pod vedením prof. Tiberia Minei probíhá od roku 2005. Na stáži na LPGP se v nejen v rámci programu Erasmus vystřídalo několik studentů. Vzájemnou spolupráci dokazuje množství společných článků, které se věnují především studiu základních procesů v magnetronovém naprašování. LPGP se věnuje jak přípravě a následujicí chrakterizaci tenkých vrstev, tak i modelováním plazmatu.

University of Groningen

Nizozemsko, Groningen

Spolupráce s Advanced Production Engineering group na Rijksuniversiteit Groningen pod vedením prof Yutaa Peie čile probíhá od roku 2014. Na stáži na RuG bylo v rámci programu Erasmus několik studentů. Profesor Pei je také hostujícím profesorem na MU, kde má pravidelné přednášky. Spolupráci dokumentují společné články. Hlavním zaměřením APE je měření tribologických vlastností povlaků. Elektronové mikroskopie a měření mechanických vlastností materiálů včetně jejich in-situ měření v elektronovém mikroskopu.

Université de Mons

Mons, Belgium

Spolupráce s ChiPS (Chimie des Interactions plasma surface) na Univerzitě v Mons, Belgii probíhá od roku 2016 prostřednictvím dr. Nikolaye Brituna. V rámci společného výzkumu se zaměřujeme na časově rozlišenou diagnostiku magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu pomocí laserově indukované fluorescence, absorpční i optické spektroskopie.

Centre for Energy Research

Budapešť, Maďarsko

Spolupráce s Thin Film Physics Department na MTA pod vedením dr. Katalin Balázsi se rozvíjí od roku 2014 a zaměřuje se na strukturální analýzy povlaků. Hlavní expertízou MTA je transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením.

Průmyslová spolupráce

SHM Šumperk s. r. o.

Šumperk, Česká republika

S českou firmou SHM, s.r.o. jsme navázali širokou spolupráci sahající od diagnostiky depozičního procesu, přes vývoj nových povlaků a depozičních procesů až po chemickou a mikrostrukturální analýzu povlaků. Dlouholetou úspěšnou spolupráci ilustrují společné běžící projekty TAČR a MPO TRIO.

PLATIT AG

Selzach, Švýcarsko a Šumperk, Česká republika

Se švýcarskou firmou PLATIT AG spolupracujeme na vývoji a analýze tvrdých otěruvzdorných povlaků připravovaných metodou magnetronového naprašování s aplikacemi v průmyslu. Naším hlavním úkolem je určení chemického složení a krystalické struktury povlaků, které umožňují optimalizaci stávajících a vývoj nových povlaků.

Tescan

Brno, Česká republika

S firmou Tescan spolupracujeme na vývoji metody na zjištění lomové houževnatosti materiálů i ve formě tenkých povlaků. Tato metoda je založena na přípravě přesných mikropilířků a mikroramének ze zkoumaného materiálu pomocí iontového svazku a jejich postupným zatěžováním a sledování jejich lomu. Toto nám umožňuje zjištění vlastností zkoumaného materiálu bez jeho ovlivnění substrátem.