prof. Petr Vašina, Ph. D.

Profesor (fyzika plazmatu), ředitel ÚFTP, vedoucí výzkumného programu VaVpI centra CEPLANT.

doc. Pavel Souček, Ph.D.

Docent

Výzkum a vývoj nových typů materiálů, analýza depozičního procesu, příprava a analýza povlaků pro prům. partnery

doc. Jaroslav Hnilica, Ph.D.

Docent

Prostorově a časově rozlišená diagnostika plazmatu. Studium nestabilit v plazmatu.

Peter Klein, Ph.D.

Výzkumník

Diagnostika HiPIMS plazmatu pomocí optické emisní spektroskopie, rychlé kamery a sond.

Pavel Ondračka, Ph.D.

Výzkumník

Ab-initio výpočty struktury a vlastností povlaků

Richard Gaetan Paul Drevet, Ph.D.

Výzkumník

Příprava a analýza keramických povlaků

Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

Výzkumník

Ab-initio výpočty struktury a vlastností povlaků

Matej Fekete, Ph.D.

Výzkumník

Výzkum a vývoj nových typů materiálů, diagnostika depozičního procesu.

Tereza Schmidtová, Ph.D.

Výzkumnice
Příprava a analýza ochranných vrstev.

Studenti

Sahand Behrangi, M.Sc.

Ph.D. student
Průmyslová příprava a charakterizace ternárních nitridových vrstev

Mgr. Martin Učík

Ph.D. student
Depoziční proces využívající pulzního oblouku synchronizovaného s přiváděným napětím na vzorky pro depozici tvrdých AlTiN a AlCrN vrstev.

Mgr. Martin Ondryáš

Ph.D. student
Porozumění multipulznímu HiPIMS procesu, příprava a charakterizace deponovaných vrstev

Mgr. Tomáš Rada

Ph.D. student
Průmyslová depozice tenkých vrstev za podmínek zvýšené ionizace rozprášených částic

Mgr. Lukáš Vrána

Ph.D. student

Výzkum nitridů stabilizovaných vysokou entropií připravených magnetronovým naprašováním

Bc. Terézia Halamová

magisterská studentka

Vliv ionizačních center na tvorbu tenkých vrstev

Bc. Jakub Motl

bakalářský student

Charakterizace TiAlON povlaků připravených technikou magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu

Bc. Tatiana Pitoňáková

bakalářská studentka

Příprava tenkých vrstev oxidů stabilizovaných vysokou entropií

Adam Vyžďura

bakalářský student

Stanovení absolutní koncentrace rozprášených částic při procesu magnetronového naprašování