prof. Petr Vašina, Ph. D.

Profesor (fyzika plazmatu), ředitel ÚFE, vedoucí výzkumného programu VaVpI centra CEPLANT.

doc. Pavel Souček, Ph.D.

Docent

Výzkum a vývoj nových typů materiálů, analýza depozičního procesu, příprava a analýza povlaků pro prům. partnery

Jaroslav Hnilica, Ph.D.

Odborný asistent

Prostorově a časově rozlišená diagnostika plazmatu. Studium nestabilit v plazmatu.

Richard Gaetan Paul Drevet, Ph.D.

Výzkumník

Příprava a analýza keramických povlaků

Peter Klein, Ph.D.

Výzkumník

Diagnostika HiPIMS plazmatu pomocí optické emisní spektroskopie, rychlé kamery a sond.

Pavel Ondračka, Ph.D.

Výzkumník

Ab-initio výpočty struktury a vlastností povlaků

Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

Výzkumník

Ab-initio výpočty struktury a vlastností povlaků

Matej Fekete, Ph.D.

Výzkumník

Výzkum a vývoj nových typů materiálů, diagnostika depozičního procesu.

Stanislava Debnárová, Ph.D.

Výzkumnice
Příprava a analýza nanostrukturovaných ochranných vrstev.

Tereza Schmidtová, Ph.D.

Výzkumnice
Příprava a analýza ochranných vrstev.

Studenti

Sahand Behrangi, M.Sc.

Ph.D. student
Průmyslová příprava a charakterizace ternárních nitridových vrstev

Mgr. Martin Učík

Ph.D. student
Depoziční proces využívající pulzního oblouku synchronizovaného s přiváděným napětím na vzorky pro depozici tvrdých AlTiN a AlCrN vrstev.

Bc. Martin Ondryáš

magisterský student

Studium PVD procesu buzeného standardním a multipulzním módem magnetronového naprašování pulzy velkého výkonu.

Bc. Tomáš Rada

magisterský student

Příprava tenkých vrstev pomocí reaktivního multipulzního magnetronového naprašování.

Bc. Lukáš Vrána

magisterský student

Příprava povlaků stabilizovaných vysokou entropii.

Terézia Halamová

bakalářská studentka

Ovlivňování ionizačních center v HiPIMS výboj.

Tomáš Rottenberg

bakalářský student

Atomistické modelování amorfních materiálů s pomocí strojového učení.

Tatiana Pitoňáková

bakalářská studentka