prof. Petr Vašina, Ph. D.

Profesor (fyzika plazmatu), ředitel ÚFE, vedoucí výzkumného programu VaVpI centra CEPLANT.

doc. Pavel Souček, Ph.D.

Docent

Výzkum a vývoj nových typů materiálů, analýza depozičního procesu, příprava a analýza povlaků pro prům. partnery

Jaroslav Hnilica, Ph.D.

Odborný asistent

Prostorově a časově rozlišená diagnostika plazmatu. Studium nestabilit v plazmatu.

Richard Gaetan Paul Drevet, Ph.D.

Výzkumník

Příprava a analýza keramických povlaků

Peter Klein, Ph.D.

Výzkumník

Diagnostika HiPIMS plazmatu pomocí optické emisní spektroskopie, rychlé kamery a sond.

Pavel Ondračka, Ph.D.

Výzkumník

Ab-initio výpočty struktury a vlastností povlaků

Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

Výzkumník

Ab-initio výpočty struktury a vlastností povlaků

Matej Fekete, Ph.D.

Výzkumník

Prostorově a časově rozlišené studium reaktivního HiPIMS procesu.

Mgr. Stanislava Debnárová

Příprava a analýza nanostrukturovaných ochranných vrstev.

Studenti

Sahand Behrangi, M.Sc.

Ph. D. student

Průmyslová příprava a charakterizace ternárních nitridových vrstev

Mgr. Michael Kroker

Ph. D. student

Syntéza a charakterizace vrstev s nanolaminátní mikrostrukturou a DLC vrstvy.