Témata závěrečných prací

Aktuální

 • Průmyslová depozice a charakterizace ternárních nitridů
  Student: Sahand Behrangi, M.Sc.
  Vedoucí: Petr Vašina
  Disertační práce
 • Depoziční proces využívající pulzního oblouku synchronizovaného s přiváděným napětím na vzorky pro depozici tvrdých AlTiN a AlCrN vrstev
  Student: Martin Učík
  Vedoucí: Petr Vašina
  Disertační práce
 • Studium PVD procesu buzeného standardním a multipulzním módem magnetronového naprašování pulzy velkého výkonu
  Student: Martin Ondryáš
  Vedoucí: Jaroslav Hnilica
  Diplomová práce
 • Příprava tenkých vrstev pomocí reaktivního multipulzního magnetronového naprašování
  Student: Tomáš Rada
  Vedoucí: Pavel Souček
  Diplomová práce
 • Příprava povlaků stabilizovaných vysokou entropií
  Student: Lukáš Vrána
  Vedoucí: Pavel Souček
  Diplomová práce
 • Ovlivňování ionizačních center v HiPIMS výboji
  Student: Terézia Halamová
  Vedoucí: Peter Klein
  Bakalářská práce
 • Atomistické modelování amorfních materiálů s pomocí strojového učení
  Student: Tomáš Rottenberg
  Vedoucí: Pavel Ondračka
  Bakalářská práce

Obhájené v roce 2023

Obhájené v roce 2022

Obhájené v roce 2021

Obhájené v roce 2020

Obhájené v roce 2019

Obhájené v roce 2018

Obhájené v roce 2017

Obhájené v roce 2016

Obhájené v roce 2015

Obhájené v roce 2013

Obhájené v roce 2012

Obhájené v roce 2010

Obhájené v roce 2009

Obhájené v roce 2008

Obhájené v roce 2007