Zpět

Ceny prorektorky Masarykovy univerzity za excelentní výsledky v doktorském studiu

Ceny za excelentní výsledky v doktorském studiu udělovala 19. října 2023 prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské studium. Celkem ocenila 40 absolventů Masarykovy univerzity a jejich školitele. Za celou fyziku byly oceněny naši dva absolventi Mgr. Stanislava Debnárová, Ph.D. a Mgr. Michael Kroker, Ph.D. a jejich školitelé doc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D. a prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. Čtete více.