Zpět

Heart of Europe workshop

V pondělí 13.3. a úterý 14.3. se konalo tradiční setkání výzkumných týmů zabývajících se přípravou tenkých povlaků z ÚFE MUNI Brno, TU Wien a MFF UK Bratislava. Tento rok nás přivítali kolegové na půdě MFF UK Bratislava. Program zahrnoval přednášky na aktuální témata a exkurzi laboratořemi.