Zpět

Máme dvě nové publikace

Článek s názvem Industrially deposited hard and damage resistant W-B-C coatings prošel recenzním řízením a byl publikován v odborném časopise Surface and Coatings Technology. Článek popisuje vlastnosti W-B-C vrstevv a porovnává je s TiN a AlCrN vrstvami. Článek je k dispozici zde.

Článek s názvem Multilayer thin films of aluminum oxide and tantalum oxide deposited by pulsed direct current magnetron sputtering for dielectric applications byl publikován v odborném časopise Vacuum. Článek popisuje zvýšení dielektrické pevnosti v systému složeném z Al2O3 a Ta2O5 vrstev. Článek je k dispozici zde.