Zpět

Návštěva Tokyo Metropolitan University

Od 22. srpna do 1. září navštívili doc. Souček a dr. Klein výzkumnou skupinu doc. Tetsuhide Shimizu na Tokyo Metropolitan University. Během pobytu prezentovali výzkumná témata, kterým se věnujeme a asistovali pri měřeních toků iontů a neutralů během magnetronového naprašování pulzy velkého výkonu.