prof. Petr Vašina, Ph. D.

Profesor (fyzika plazmatu), ředitel ÚFE, vedoucí výzkumného programu VaVpI centra CEPLANT.

doc. Pavel Souček, Ph. D.

Docent

Výzkum a vývoj nových typů materiálů, analýza depozičního procesu, příprava a analýza povlaků pro prům. partnery

Jaroslav Hnilica, Ph. D.

Odborný asistent

Prostorově a časově rozlišená diagnostika plazmatu. Studium nestabilit v plazmatu.

Richard Gaetan Paul Drevet, Ph.D.

Výzkumník

Příprava a analýza keramických povlaků

Peter Klein, Ph. D.

Výzkumník

Diagnostika HiPIMS plazmatu pomocí optické emisní spektroskopie, rychlé kamery a sond.

Jaroslav Ženíšek, Ph. D.

Výzkumník

Matej Fekete, Ph. D.

Výzkumník

Prostorově a časově rozlišené studium reaktivního HiPIMS procesu.

Mostafa Alishahi, Ph. D.

Postdoc

Studenti

Sahand Behrangi, M.Sc.

Ph. D. student

Průmyslová příprava a charakterizace ternárních nitridových vrstev

Mgr. Katarína Bernátová

Ph. D. studentka

Studium reaktivního HIPIMS procesu a jeho využití pro přípravu ternárních nitridových vrstev

Mgr. Stanislava Debnárová

Ph. D. studentka

Příprava a analýza nanostrukturovaných ochranných vrstev.

Mgr. Michael Kroker

Ph. D. student

Syntéza a charakterizace vrstev s nanolaminátní mikrostrukturou a DLC vrstvy.

Mgr. Marta Šlapanská

Ph. D. studentka

Studium ionizačních center při HiPIMS, diagnostika plazmatu
(OES, MS, ICCD, sondy).

Mgr. Maroš Polaček

Ph. D. student

Syntéza a charakterizace X-B-C vrstev.

Bc. Pavol Matej

Magisterský student

Příprava a charakterizace nanolaminátních vrstev.

Tomáš Rada

Bakalářský student

Jan Slaný

Bakalářský student

Lukáš Vrána

Bakalářský student